Menüler

MALATYA İLİ ARGUVAN İLÇESİ İSAKÖY MAHALLESİ BİLGİLENDİRME ASKISI

10.09.2019

         Malatya Arguvan Yoncalı Ovası AT ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Malatya İli, Arguvan İlçesi, İsaköy Mahallesi'nde, toplulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlar için hazırlanan Bilgilendirme Askısına esas yeni parselasyon planlarına ait paftalar, yeni mülkiyet listeleri ve yeni parsel planlarına ait krokiler, 10/09/2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile mahallinde askıya çıkarılmıştır. Arazi malikleri ve diğer ilgililer tarafından olabilecek itirazların,  ilan süresinin bitiminden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Şube Müdürlüğümüze veya Sözleşme Hükümleri gereği İş ve İşlemlerin yürütüldüğü Yüklenici Firmaya (Pehlivanoğlu ve Baytimur İnşaat Ortaklığı, Yeni Mah. Şehit J. Üsteğmen Cem Şen Cad. No: 1 İç Kapı-Arguvan/MALATYA) veya (Pehlivanoğlu ve Baytimur İnşaat Ortaklığı, Niyazi Mah. Tuna Sok. Topçuoğlu AP. Kat: 1, Daire 12-Battalgazi/MALATYA) yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu müddet içinde itiraz etmeyenler yeni parselasyon planlarını ve yeni mülkiyet listelerini kabul etmiş sayılırlar. 7139 sayılı Kanunun Ek 9. maddesi gereğince; ilan edilen, yeni parselasyon planlarına ait paftalar, yeni mülkiyet listeleri ve yeni parsel planlarına ait krokiler, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebligat niteliği taşır. Ayrıca adrese dayalı tebligat işlemi bulunmamaktadır.

           Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur. 

                                                                                                                           10/09/2019