Menüler

MALATYA İLİ, ARGUVAN İLÇESİ, DOLAYLI MAHALLESİ, KISMI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI İLANI

29.07.2020

          Malatya Arguvan Yoncalı Ovası AT ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Malatya ili, Arguvan ilçesi, Dolaylı Mahallesi'nde, 3083 ve 7139 sayılı Kanunların ve bu Kanunlara ait Yönetmeliklerin ilgili hükümleri gereğince, Kısmi Arazi Toplulaştırması yapılacaktır. Bu durum 29/07/2020 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile mahallinde duyurulmaya başlanmıştır. İlgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebligat niteliği taşır. Ayrıca adrese dayalı tebligat işlemi bulunmamaktadır. 

          Belirlenen alanlardaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.  29/07/2020