Menüler

BİNGÖL GENÇ MEŞEDALI ARDIÇDİBİ SÜREKLİ KÖYLERİ TAŞKIN KORUMA

09.05.2019

Bingöl ili sınırları içerisinde geçen Murat Nehri’nin kıyısında bulunan yerleşim alanı ve tarım arazilerinin Murat Nehri taşkınlarından korunarak, muhtemel zararların önlenmesi amacı ile Murat Nehri sağ ve sol sahilde toplam 7.254 metre sedde imalatı, Lediz Deresi üzerinde 4.200 metre sedde ve duvar imalatı ile 1 adet köprü yapılmış olup işin fiziki gerçekleşmesi % 55 seviyesindedir. İmalatların tamamlanmasıyla 17.628 dekar tarım arazisi ve 1 ilçe, 3 köy taşkınlardan korunmuş olacaktır.