Menüler

SULAMA İLE GELEN BEREKET

01.11.2019


Elazığ, Malatya Bingöl ve Tunceli’de 2019 yılı sulama sezonunda yaklaşık 500 bin dekar zirai arazi sulandı. Ülke ekonomisine 300 milyon TL katkı sağlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Elazığ'da 14.220.Dekar  Zirai Arazi Suya Kavuştu

Elazığ’da 2019 yılı sulama sezonunda toplam 22.100 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Elazığ il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 22.100 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 12 milyon TL (12.155.000)  katkı sağlandı.

Malatya'da 14.220.Dekar  Zirai Arazi Suya Kavuştu

Malatya’da 2019 yılı sulama sezonunda toplam 448.829 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 269 milyon TL (269.297.400) katkı sağlandı.

Tunceli'de 14.220.Dekar  Zirai Arazi Suya Kavuştu

Tunceli’de 15 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Tunceli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 5.330 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 2 milyon TL (2.132.000) katkı sağlandı.

Bingöl'de 14.220.Dekar  Zirai Arazi Suya Kavuştu

Bu kapsamda Bingöl’de 2019 yılı sulama sezonunda toplam 14.220 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bingöl il ve ilçelerimizde yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 5 milyon TL (5.688.000)  katkı sağlandı.