Menüler

DSİ’den Bingöl’e 6 Baraj 2 Gölet

04.03.2020
Toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz.


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bingöl’e yaptığı yatırımlarla verimli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bingöl ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Kurumumuz tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır.

Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.


Bingöl’ümüze 6 Baraj, 2 Gölet Kazandırdık

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Bingöl’e 6 baraj, 2 Gölet inşa edildi. 6 sulama tesisi tamamlanarak toplamda 51.470 dekar arazi sulamaya açtık. Böylece çiftçilere yıllık 23 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 113 derenin ıslahını tamamladık.

Kiğı Barajı ve HES ‘i 2017 yılında hizmete aldık. Temelden 175 metre yükseklikte ve 508 milyon m³ depolama hacmine sahip baraj ile 450 kWh enerji üretilmektedir.

İnşaatı Devam Eden 1 Baraj…

İnşaatı devam eden Yamaç Barajı’nın %47’sini tamamladık. Temelden 37 metre yükseklikte ve depolama hacmi 2.79 milyon m³ olan baraj ile 9.750 dekar münbit arazi sulanacaktır.

Münbit Topraklarımızı Sulamaya Açtık…

6 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 51.470 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 23 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Solhan Şimşirpınar Barajı ve Sulamasını hizmete aldık. Temelden 40 metre yüksekliğe sahip ve 2,14 milyon m³ depolama hacmine sahip baraj ile 3.640 dekar alan cazibeli olarak sulanmaktadır.

50.770 dekar Arazide İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor…

İnşaatı devam eden 6 adet sulama tesisi ile de toplam 50.770 dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Böylece Bingöl’de tarımın gelişmesine büyük katkı sağlamış olacağız.


Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk…

Son 17 yılda inşa ettiğimiz 113 adet taşkın koruma tesisi ile 141 meskûn mahal ile 
97.739 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatı ve 1 adet taşkın koruma tesisinin ihale çalışmaları devam etmektedir.

Çapakçur Çayı Islahı ile Bingöl çok önemli bir mesire ve rekreasyon alanı kazandırıyoruz. Şehrin vitrini olacak proje de 2020 yılında 3,5 km beton kanal imalatı, 2 köprü ve 11 ıslah sekisi yapılarak Bingöl şehir merkezi ve 1.017 dekar arazi taşkın zararlarından korunacaktır.

Bingöl’e Memba Kalitesinde İçme Suyu…

Kürük kaynağından alınan suyun Bingöl şehir merkezine iletilmesi için gerekli olan 10.30 km isale hattını inşa ettik. Ayrıca mevcut kaptaj ve su haznesi yapıları da yenilendi. Böylece Bingöl şehir merkezine yıllık 13 milyon m3/yıl içme suyu temin edildi.