Menüler

Tunceli’nin Bereketli Topraklarına Can Suyu Oluyoruz

04.03.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tunceli’ye yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Tunceli ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Tunceli’mize 3 Baraj Kazandırdık

DSİ Genel Müdürlüğü son 17 yılda Tunceli’de 3 baraj inşa etti, 5 sulama tesisini tamamlayarak toplamda 40.443 dekar arazi sulamaya açtı, böylece çiftçilere yıllık 18 milyon TL zirai gelir artışı sağladı. 58 derenin ise ıslahını tamamladı.

Pertek Biçmekaya Barajı ve Sulamasını hizmete aldık. Temelden 44 metre yüksekliğe sahip ve 2,78 milyon m³ depolama hacmine sahip baraj ile 3.940 dekar alan cazibeli olarak sulanmaktadır.

Tunceli’nin Bereketli Topraklarına Can Suyu Oluyoruz…

Tunceli’de son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile toplam 40.443 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece bir ziraat şehri olan Tunceli’li çiftçilerimize yıllık 18 milyon TL zirai gelir artışı sağladık.  Akpazar Ovası Pompaj Sulaması ile Akpazar Ovasında 16.370 dekar alan su ile buluşturuldu.

Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk…

Son 17 yılda inşa ettiğimiz 58 adet taşkın koruma tesisi ile 70 meskûn mahal ile 10.213 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk.

Munzur Gözeleri kaynağından 77 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Tunceli il merkezi, Ovacık ilçesi ve bu ilçelere bağlı bazı köylerin içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1 adet içme suyu tesisi proje yapımı çalışmaları devam ediyor. Toplamda 90.000 kişi için yılda 14,27 milyon m³/yıl içme suyu temin edilecek.