Menüler

ELAZIĞ İÇMESUYU PROJESİ ANA İSALE HATTINDA SON 700 METRE

21.04.2020

1-HAMZABEY BARAJI

 Hamzabey Barajın imalatları tamamlanmış olup 18.10.2018 tarihinde su tutulmuştur.

2- İÇMESUYU İSALE HATTI

İçmesuyu isale hattının tamamı 143 km olup 81,5 km si ana isale, 61,5 km si şehir merkezinde yeni yapılan depolar ve arıtma tesisi arasındaki bağlantı hattıdır.
Ana İsale hattı kapsamında;
Abdullahpaşa 1, Abdullahpaşa 2, Kireçocağı, Mollakendi, Araştırma, Doğukent, Yurbaşı, Yazıkonak, Hilalkent, Zafran (Yeşilkent) olmak üzere 11 adet depoda betonarme, mekanik ve elektrik tesisat işleri tamamlanmıştır.
Sanat yapıları kapsamında 87 adet tahliye, 83 vantuz, 15 adet hat vanası, 1 adet branşman (Palu - Kovancılar içmesuyu ayırma) betonarme ve mekanik imalatları, 1 adet debimetre betonarme imalatı, 11 adet menfez,15 adet dere geçişi imalatı tamamlanmıştır.
 Düktil borularda ise bu iş uhdesindeki miktarlar tedarik edilerek montajları tamamlanmıştır.
 Karayolu ve Demiryolu geçişlerinde bulunan 592 metre yatay delgi imalatları ile boru montajları tamamlanmıştır.    

Ana isale hattının 80,8 km si tamamlanmış kalan 700 metrelik kısım Şeker Fabrikası arazisinde geçtiğinden ve söz konusu arazi üzerinde Elazığ Organize Sanayi Bölgesi talebi olması ve Özelleştirme idaresi ile Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü arasındaki yazışma ve prosedürlerden dolayı imalatlarda 4-5 aylık gecikmeler yaşanmıştır. 15.04.2020 tarihi itibariyle kurumlar arası mutabakatlar sağlanmış ve 700 metrelik kısımda çalışmalar başlatılmıştır. Böylelikle ham su isale hattının 20 gün içerisinde tamamlanarak arıtma tesisine bağlanması sağlanacaktır.


İsale Hattı

3- ARITMA TESİSİ

Arıtma Tesisi ile Hamzabey Barajı’ndan alınacak günlük 160.000 m3 ham suyun içmesuyu standartlarına uygun kalitede arıtılması sağlanacaktır. İş kapsamında tesisin inşa edilmesi, ekipman temini, montajı, personel eğitimi ve işletmeye alınması bulunmaktadır. 20 adet ünitenin (Akım ayar vana odası, enerji kırıcı yapısı, giriş vana odası, giriş debimetre odası, havalandırma yapısı, hızlı yavaş karıştırıcılar, durultucu, kum filtre binası, ısı merkezi, klor temas tankı ve temiz su deposu, yıkıma suyu tutma tankı, çamur yoğunlaştırıcı, belt filtre binası, trafo binası, klor binası, kimya binası idare ve işletme binası, bekçi binası, çıkış debimetre odası ve  fosseptik ) inşaat işleri tamamlanmıştır.

Tesise ait taşkın tahliye hattı işi ise Elazığ Belediyesinde alınan görüş doğrultusunda yapımına başlanılacaktır. Ayrıca çevre düzenlemesi işleri ve test aşaması için tesiste bulunan ünitelerde kontroller ve çalışmalar devam etmektedir. Hamsu ve elektrik enerjisinin tesise ulaşması ile birlikte testler yapılarak Haziran 2020 tarihi itibariyle arıtma tesisi faal şekilde hizmet vermesi hedeflenmektedir.

Arıtma Tesisi

4- ELAZIĞ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ VE TERFİ MERKEZİ ORTAK ENERJİ NAKİL HATTI YAPIMI

İş kapsamında ana terfi merkezi TM1 ve arıtma tesisi, Baskil su deposu ve TM6 terfi merkezindeki enerji temini sağlanacaktır. İşte ana terfi merkezi TM1 ve arıtma tesisinin enerji temininde kablo kanallarının hazırlanması, kablo temini, yatay delgiler, kablo döşenmesi, hücre temini ve montajı tamamlanmıştır. Terfi merkezi TM6 ve mevcut su deposu kısmında kablo temini sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Haziran 2020 tarihinde işin tamamlanması hedeflenmektedir.


 Sonuç olarak; Ana isale hattımızın tamamlanmasına müteakip hamsu içmesuyu arıtma tesisine iletilerek arıtma tesisimizde arıtılmış içme ve kullanma suyu temin edilmiş olacaktır.

Arıtılmış içme ve kullanma suyunun musluklardan akabilmesi için Elazığ Belediyemizce arıtma tesisinden pompa aracılığıyla alınacak arıtılmış su Doğukent deposuna akıtılacaktır. Böylelikle 2020 yılı içerisinde Hamzabey Barajından temin edilen hamsu arıtılıp kısmen de olsa Elazığ ‘ a içmesuyu olarak verilecektir.

Ancak kurumumuzca inşa edilen ve il merkezinde bulunan 11 adet yeni depoya suyun verilebilmesi için şehir içi şebeke hattının inşa edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda içmesuyu isale hattı 2. Kısım ihale hazırlıklarımız başlamıştır.