Menüler

01.01.2016 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 1134 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 310'u teknik hizmetler ve 103'ü GİH ile 2 Sağlık, 2 avukat, 14 4C, 692 daimi işçi ve 11 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 1134 personel mevcuttu.Teknik Hizmetler 310
Genel İdari Hizmetler 103
Doktor -
Sağlık Personeli 2
Avukat 2
657 4/C Geçici Personel 14
Daimi İşçi 692
Geçici (Rasatçı) 11
TOPLAM 1134


TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS

İnşaat 64
Makine 27
Elektrik 7
Maden 4
Meteoroloji 1
Kimya 4
Harita 10
Ziraat 24
Jeoloji 35
Jeofizik 1
Çevre 6
Orman 1
Endüstri 1
Elektrik-Elektronik 13
Mimar 1
Su Ürünleri 5
Bilgisayar 5
Metalurji 1
TOPLAM 210
   
MİMAR 1
KİMYAGER 1
BİYOLOG 1
RASATÇI (MEMUR) 3
TEKNİKER 73
TEKNİSYEN 21
TOPLAM 310