Menüler

SULAMA PROJELERİ

   999 146 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 473 960 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 340 589 hektar civarındadır. 17 293 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 248 331 hektarlık bölümü ( %73 )  sulanmaktadır. 55 881 hektarlık bölümü ( %16 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 36 377 hektarlık bölüm ( %11 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. 


Yüzölçümü 32 467 km2
Tarıma elverişli arazi 999 146 ha
Sulanabilir arazi 844 616 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları 535 269 ha
Planlama projelendirme aşaması 36 377 ha
Yatırım programı aşaması 55 881 ha
İşletme aşaması 248 331 ha
DSİ Yer altı Sulamaları  20 000 ha
İşletme aşaması 20 000 ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış 720 mm
Toplam su potansiyeli 11 202 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu 10 300 hm 3 / yıl
Yer altı suyu 902 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli 1050.98 MW % 100 – 3781.16 GWh/yıl% 100
1. Ön İnceleme Aşaması (23 adet) 58.30 MW 5.55% 277.85 GWh/yıl 7.35%
2. Fizibilite Aşaması (26 adet) 222.92 MW 21.21% 867.69 GWh/yıl 22.95%
3. Su Kullanım Hakkı Anlaşması (11 adet) 39.03 MW 3.71% 152.46 GWh/yıl 4.03%
4. Proje Aşaması (1 adet) 124.00 MW 11.80% 372.90 GWh/yıl 9.86%
5. İnşa Halinde Olan (6 adet) 118.64 MW 11.29% 317.91 GWh/yıl 8.41%
6. İşletmede Olan (21 adet) 488.09 MW 46.44% 1792.35 GWh/yıl 47.40%