TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR OVASI TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

29.04.2024 / Gösterim Sayısı : 536 / Arşiv

"Tunceli Mazgirt Akpazar Ovası Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri yapım işi" kapsamındaki Mazgirt ilçesi Kayacı, Kuşçu, Kepektaşı ve Elmalık Köylerinde toplulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlarda 3083 sayılı kanuna ait uygulama yönetmeliği ve arazi toplulaştırma teknik talimatının ilgili hükümleri gereğince hazırlanmış olan 1. askıya esas parselasyon planlarına ait paftalar ve yeni mülkiyet listeleri aşağıda sunulmuştur.

elmalık TR-AT-7.pdf

kayacı TR-AT-7.pdf

KAYACI1.ASKI.tif

kepektaşı TR-AT-7.pdf

KEPEKTAŞI1.ASKI.tif

kuşçu TR-AT-7.pdf

KUŞÇU1.ASKI.tif

SEYİTLİ ELMALIK1.ASKI.tif