Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

   999 146 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 473 960 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 340 589 hektar civarındadır. 17 293 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 248 331 hektarlık bölümü ( %73 )  sulanmaktadır. 55 881 hektarlık bölümü ( %16 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 36 377 hektarlık bölüm ( %11 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. 

 

Yüzölçümü

32 467 km2

Tarıma elverişli arazi

999 146 ha

Sulanabilir arazi

844 616 ha

DSİ Yerüstü Sulamaları

535 269 ha

Planlama projelendirme aşaması

36 377 ha

Yatırım programı aşaması

55 881 ha

İşletme aşaması

248 331 ha

DSİ Yer altı Sulamaları

 20 000 ha

İşletme aşaması

20 000 ha

SU KAYNAKLARI

Yıllık ortalama yağış

720 mm

Toplam su potansiyeli

11 202 hm 3 / yıl

Yerüstü suyu

10 300 hm 3 / yıl

Yer altı suyu

902 hm 3 / yıl

HİDROELEKTRİK ENERJİ

Toplam enerji potansiyeli

1050.98 MW % 100 – 3781.16 GWh/yıl% 100

1. Ön İnceleme Aşaması (23 adet)

58.30 MW 5.55% 277.85 GWh/yıl 7.35%

2. Fizibilite Aşaması (26 adet)

222.92 MW 21.21% 867.69 GWh/yıl 22.95%

3. Su Kullanım Hakkı Anlaşması (11 adet)

39.03 MW 3.71% 152.46 GWh/yıl 4.03%

4. Proje Aşaması (1 adet)

124.00 MW 11.80% 372.90 GWh/yıl 9.86%

5. İnşa Halinde Olan (6 adet)

118.64 MW 11.29% 317.91 GWh/yıl 8.41%

6. İşletmede Olan (21 adet)

488.09 MW 46.44% 1792.35 GWh/yıl 47.40%