Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

Bölge Müdürlüğümüz 38 534,6 km2’lik alan içerisinde, Türkiye’nin alan olarak %5’ini, nüfus olarak %2,20’sini oluşturan ve 2014 yılı Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre       % 27’si kırsal kesimde olmak üzere toplam 1 696 081 kişinin yaşadığı Elazığ İli merkez olmak üzere Malatya, Tunceli, Bingöl İlleri ile Erzincan İlinin Kemaliye İlçesinde su ve toprak kaynaklarını geliştirme, projelerinin ön etüt ve ana done toplama aşamalarından itibaren her safhasında faaliyet göstermektedir.. 

 

Tarihçe

DSI 9.Bölge Müdürlüğü 1.3.1954 tarihinde 6200 sayılı Kanunla kurulan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı olarak aynı tarihte Elazığ'da kurulmuştur