Organizasyon Şeması

o    9. Bölge Müdürlüğü (Sebahattin ŞAMCI)

 

o    9. Bölge Müdür Yardımcısı-1 (Hacı AKGÜL)


·         Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Fadime ORAK)

·         Sosyal İşler Şefliği( - )

·         Genel Hizmetler Şefliği

·         Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şefliği ( - )

·         Muhasebe ve Satın Alma Şefliği( - )

·         Bölge Tabipliği( - )

·         Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Servisi


·         Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü (Şenol LALE)

·         Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Servisi

·         Makine İşletme Başmühendisliği( - )

·         İkmal Başmühendisliği ( - )

·         Genel Hizmetler Şefliği ( Ramazan YILMAZ )

·         Atölye Başmühendisliği ( - )  


·         Elektromekanik Teçhizat Şube Müdürlüğü (Ersan AYDOĞDU)

·        Elektromekanik Teçhizat Şube Müdürlüğü Servisi

 

·         İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü (Kamil ALTUNBULAT)

·         İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü Servisi

 

·         Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü (Murat DEMİR)

·         Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Servisi

·         Etüt ve Değerlendirme Başmühendisliği( - )

·         Malzeme Ocakları Teknik Şefliği( - )


·         Personel Şube Müdürlüğü (Aysel TÜRKAN)

·         Eğitim Şefliği Servisi

·         Çalışma İlişkileri Şube Müdürlüğü Servisi

·         Özlük İşleri ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Servisi

·         Personel Şefliği Servisi

 

·         Hukuk İşleri Müdürlüğü (Mustafa AYDIN)

·         Hukuk İşleri Müdürlüğü Servisi

 

o    9. Bölge Müdür Yardımcısı-2 (Kadriye Dilek AYDIN)

  

·         İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürlüğü (Abdurrahman HAKSAL)

·         İçmesuyu ve Atıksu Müdürlüğü Servisi


·         Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğü (Orhan İMİŞ)

·         Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğü Servisi


·         Bilgi Yönetimi ve Koordinasyon Birimi (Recep YILDIZ)

·         Bilgi Yönetimi ve Koordinasyon Birimi Servisi


·         Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü ( Nevzat GÖKTÜRK)

·         Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Servisi

·         İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Şefliği( - )

·         Alacak Takip Şefliği( - )

 

o    9. Bölge Müdür Yardımcısı-3 (Dr. Ercan GERÇEK)


·         Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü (Abdulmutalip KAYA)

·         Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü Servisi


·         Yeraltısuları Şube Müdürlüğü (Ayşegül ÇELİKDEMİR)

·         Yeraltısuları Şube Müdürlüğü Servisi


·         Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürlüğü (Mustafa GÜRBÜZ)

·         Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Servisi

  

·         12. Sondaj Şube Müdürlüğü (İsmail KASAP)

·         12. Sondaj Evrak Servisi

·         Sondaj Şubesi


·         Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü (Bahadır DUMAN)

·         Beton Laboratuvarı Mühendisliği( - )

·         Kalite Birim Temsilcisi( - )

·         Kimya Laboratuvarı Mühendisliği( - )

·         Mikrobiyoloji Laboratuvarı Mühendisliği( - )

·         Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Mühendisliği( - )

·         Zemin Laboratuvarı Mühendisliği( - )

·         Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü Servisi


o    9. Bölge Müdür Yardımcısı-4 (Erol TAŞ)

 

·         Sulama Şube Müdürlüğü (Muhammed Fatih ÜLGER)

·         Sulama Şube Müdürlüğü Servisi

 

·         Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Muhammet ÇİÇEK)

·         Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Servisi

 

·         Muhasebe Şube Müdürlüğü (Arzu SERTTAŞ)

·         Muhasebe Şube Müdürlüğü Servisi


o    9. Bölge Müdür Yardımcısı-5 (Ergün KELEŞ)

 

·         Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü (Abdulkadir KARLIDAĞ)

·         Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü Servisi

 

·         Taşkın Kontrol Şube Müdürlüğü (Ufuk ÇETİNTAŞ)

·         Taşkın Kontrol Şube Müdürlüğü Servisi

 

·         Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü (Murat TAŞÇI)

·         Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü Servisi

·         Coğrafi Bilgi Sistemleri Başmühendisliği (Cemile Gül YÜCE)


·         Sivil Savunma Uzmanlığı (Hakan ÇINAR)

·         Sivil Savunma Uzmanlığı Servisi


  

o    91. Şube Müdürlüğü (Veysel Memişoğlu)

·         91. Şube Müdürlüğü Servisi

·         91. Şube Başmühendisliği( - )

·         91. Şube Müdürlüğü Evrak Servisi

·         Etüt ve Plan Başmühendisliği( - )

·         Proje ve İnşaat Başmühendisliği( - )

·         Barajlar ve HES Başmühendisliği( - )

·         Makine İmalat ve Donatım Başmühendisliği( - )

·         Makine İşletme Başmühendisliği( - )

·         Atölye Başmühendisliği( - )

 

o    92. Şube Müdürlüğü (Mehmet Aytaç SUCU)

·         92. Şube Müdürlüğü Evrak Servisi

·         92. Şube Müdürlüğü Servisi

·         Etüt ve Plan Başmühendisliği( - )

·         Proje ve İnşaat Başmühendisliği( - )

·          Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Başmühendisliği( - )

·         Makine İmalat ve Donatım Başmühendisliği( - )

·         Makine İşletme Başmühendisliği( - )

·         İkmal Başmühendisliği( - )

·         Atölye Başmühendisliği( - )

·         İşletme ve Bakım Başmühendisliği( - )

·         İdari İşler Şefliği( - )

·         Emlak ve Kamulaştırma Başmühendisliği( - )

 

o    93. Şube Müdürlüğü (Engin ŞAHİN)

·         93. Şube Müdürlüğü Servisi

·         93. Şube Müdürlüğü Evrak Servisi

·         Etüt ve Plan Başmühendisliği( - )

·         Proje ve İnşaat Başmühendisliği( - )

·         Makine İmalat ve Donatım Başmühendisliği( - )

·         Makine İşletme Başmühendisliği( - )

·         Atölye Başmühendisliği( - )

·         İşletme ve Bakım Başmühendisliği( - )

·         İdari İşler Şefliği( - )

·         İkmal Başmühendisliği ( - )

 

o    94. Şube Müdürlüğü (Zeki ERDEM)

·         94. Şube Müdürlüğü Evrak Servisi

·         94. Şube Müdürlüğü Servisi

·         Etüt ve Plan Başmühendisliği( - )

·         Proje ve İnşaat Başmühendisliği( - )

·         Makine İmalat ve Donatım Başmühendisliği( - )

·         Makine İşletme Başmühendisliği( - )

·         Atölye Başmühendisliği( - )

·         İşletme ve Bakım Başmühendisliği( - )

·         İdari İşler Şefliği( - )