MALATYA İLİ, ARGUVAN İLÇESİ, GÜMÜŞLÜ MAHALLESİ’NE AİT DERECELENDİRME LİSTESİ

2.01.2023 / Gösterim Sayısı : 92 / Arşiv

İ L A N

 

         Malatya ili, Arguvan ilçesi, Gümüşlü Mahallesinde 22.04.2021 tarihinde 3878 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun’un Ek-9 uncu maddesi kapsamında uygulama alanı ilan edilmiştir.

         6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun’un Ek-9 uncu maddesi ve Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10. maddesi uyarınca, “Malatya Arguvan Aliağa Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi” kapsamında yer alan, Arazi Derecelendirme Komisyonu tarafından hazırlanan, Malatya İli, Arguvan İlçesi, Gümüşlü Mahallesi’ne ait Derecelendirme Listesi ve Derece Denklik Dönüşüm Katsayıları Tablosu 30/12/2022 tarihinden itibaren mahallinde (30) gün süreyle askıda kalma koşulu ile askıya çıkarılmıştır.

         Arazi malikleri ve diğer ilgililer, Arazi Derecelendirmesi ile ilgili itirazlarını, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar yazılı olarak DSİ 92. Şube Müdürlüğü’ne yapabilirler. Bir belgeye dayanmayan ve yazılı olarak yapılmayan itirazlar incelenmez. Kanun gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca adrese dayalı tebligat usulü yoktur. Süresi içinde itiraz edilmeyen Arazi Derecelendirmeleri kesinleşir.

           Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.  30/12/2022

 

 

 

 

                                                                  DSİ 92. ŞUBE MÜDÜRÜLÜĞÜ

 

                                                                          Mehmet Aytaç SUCU

                                                                                Şube Müdürü